Ống Nylon T

Nylon Tubing T

Max. P: 3.0 Mpa
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
Soft Nylon Tubing TS

Soft Nylon Tubing TS

Max. P: 1.7 Mpa
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
Polyurethane Tubing TU

Polyurethane Tubing TU

Max. P: 0.8 Mpa
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
FDA approved tubings

Polyurethane Tubing TU-X214

Tiêu chuẩn FAD cho thực phẩm
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
FEP Tubing Fluoropolymer THTIH

FEP Tubing (Fluoropolymer) TH/TIH

 Tiêu chuẩn FAD 
Áp suất Max: 2.3 Mpa
Nhiệt độ: −65 to 260℃
φ2, φ3, φ4, φ6, φ8, φ10
Fluoropolymer Tubing PFA TLMTILM

Fluoropolymer Tubing TL/TIL

 Tiêu chuẩn FAD 
Nhiệt độ: −65 to 260℃
φ2, φ3, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16, φ19, φ25
Fluoropolymer Tubing TLTIL

Fluoropolymer Tubing TL/TIL

Áp suất Max: 1.0 Mpa
Nhiệt độ: −65 to 260℃
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ19

Polyurethane Tubing TIU (INCH)

Max. P: 0.8 Mpa
φ1/8", φ3/16", φ1/4", φ3/8", φ1/2"  (inch)