Máy tạo khí nito

Máy tạo khí Nito KOBELCO ( Nitrogen Generator)

Hãng sản xuất: KOBELCO
Giá bán: liên hệ

Máy tạo khí nito KOBELCO 2

CN-eco Type (Loại tiết kiệm năng lượng) - sử dụng với máy nén khí biến tần

Model Độ tinh khiết N2 Lưu lượng N2 Áp suất khí ra Máy nén khí Kích thước (mm) Trọng lượng
% m3/H MPa-G Model/ Công suất Dài Rộng Cao kg
CN4- 40A (eco) 99.99 40 0.45 VS22AIV / 22 kW 1,700 1,030 1,900 1,650
CN4- 60A(eco) 99.99 62 0.5 VS37AIV/ 37 kW 1,800 1,150 1,920 1,900
CN4-100A(eco) 99.99 98 0.4 VS55AIV / 55 kW 1,650 1,770 2,100 3,000

CN-Type - sử dụng với máy nén khí tải/không tải (Load/Unload)

Model Độ tinh khiết N2 Lưu lượng N2  Áp suất khí ra Máy nén khí  Kích thước (mm) Trọng lượng
% m3/H MPa-G Model/ Công suất Dài Rộng Cao kg
CN4-20A 99.99 20 0.5 SG15A/ 15 kW 1,200 750 1,800 850
CN4-40A 99.99 40 0.5 SG22A / 22 kW 1,700 1,030 1,900 1,650
CN4-60A 99.99 59 0.5 SG37A / 30 kW 1,800 1,150 1,920 1,900
CN4-100A 99.99 105 0.5 SG55A / 55 kW 1,650 1,770 2,100 3,000