Máy tạo khí nito

Máy tạo khí Nito KOBELCO ( Nitrogen Generator)

Hãng sản xuất: KOBELCO
Giá bán: liên hệ

Máy tạo khí nito KOBELCO 2

CN-eco Type (Loại tiết kiệm năng lượng) - sử dụng với máy nén khí biến tần

ModelĐộ tinh khiết N2Lưu lượng N2Áp suất khí raMáy nén khíKích thước (mm)Trọng lượng
%m3/HMPa-GModel/ Công suấtDàiRộngCaokg
CN4- 40A (eco)99.99400.45VS22AIV / 22 kW1,7001,0301,9001,650
CN4- 60A(eco)99.99620.5VS37AIV/ 37 kW1,8001,1501,9201,900
CN4-100A(eco)99.99980.4VS55AIV / 55 kW1,6501,7702,1003,000

CN-Type - sử dụng với máy nén khí tải/không tải (Load/Unload)

ModelĐộ tinh khiết N2Lưu lượng N2 Áp suất khí raMáy nén khí Kích thước (mm)Trọng lượng
%m3/HMPa-GModel/ Công suấtDàiRộngCaokg
CN4-20A99.99200.5SG15A/ 15 kW1,2007501,800850
CN4-40A99.99400.5SG22A / 22 kW1,7001,0301,9001,650
CN4-60A99.99590.5SG37A / 30 kW1,8001,1501,9201,900
CN4-100A99.991050.5SG55A / 55 kW1,6501,7702,1003,000