bar sang psi

Đổi BAR sang PSI (áp suất)

Bar là một đơn vị đo áp suất, nhưng không phải là một phần của hệ thống đơn vị quốc tế (SI). Đó là hơi chính xác bằng 100 000 Pa và hơi thấp hơn so với áp suất khí quyển trung bình trên Trái Đất tại mực nước biển.

PSI (Pound per square inch - lbf/in2 ): đơn vị áp suất theo hệ đo lường Anh sử dụng phổ biến đối với khu vực Châu Âu và Châu Mỹ 

Xem thêm >>  Đổi psi sang bar

1 bar = 14.5037738 psi