đổi độ C sang độ F

Đổi đơn vị nhiệt độ Độ C (°C) sang Độ F (°F)

Độ F (°F) : là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit 
Độ C (°C): là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius

T(°F) = 9/5xT(°C) + 32

Xem thêm >> Đổi độ F sang độ C

Độ KĐộ CĐộ F
Điểm không tuyệt đối (chính xác)0 K−273.15 °C−459.67 °F
Nhiệt độ sôi của nitơ lỏng77.4 K−195.8 °C−320.4 °F
Điểm thăng hoa của đá khô195.1 K−78 °C−108.4 °F
Giao của thang đo Celsius và Fahrenheit233.15 K−40 °C−40 °F
Điểm nóng chảy của H2O (nước đá nguyên chất) 273,15 K0 °C32 °F
Nhiệt độ trung bình của cơ thể người 310.15 K36.5 °C97.7 °F
Nhiệt độ sôi của nước tại áp suất 1 atm (101.325 kPa)373.13 K100 °C212 °F