đổi độ F sang Độ C

Đổi độ F sang độ C  : °F  → °C

Độ F (°F) : là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit 
Độ C (°C): là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius

Bên dưới xin giới thiệu tới các bạn công thức đổi độ F sang độ C:

T(°C) = (T(°F) - 32) / 1.8

Đổi nhanh độ F sang độ C

Xem thêm >>  Đổi đơn vị nhiệt độ

Đổi độ C sang độ F

Độ KĐộ CĐộ F
Điểm không tuyệt đối (chính xác)0 K−273.15 °C−459.67 °F
Nhiệt độ sôi của nitơ lỏng77.4 K−195.8 °C−320.4 °F
Điểm thăng hoa của đá khô195.1 K−78 °C−108.4 °F
Giao của thang đo Celsius và Fahrenheit233.15 K−40 °C−40 °F
Điểm nóng chảy của H2O (nước đá nguyên chất) 273,15 K0 °C32 °F
Nhiệt độ trung bình của cơ thể người 310.15 K36.5 °C97.7 °F
Nhiệt độ sôi của nước tại áp suất 1 atm (101.325 kPa)373.13 K100 °C212 °F