Mpa sang psi

Đổi Mpa sang PSI (áp suất)

Mpa viết tắt của "megapascal", là một đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường SI (Hệ đo lường quốc tế). Một megapascal (MPa) tương đương với một triệu pascal (Pa), với "pascal" là một đơn vị đo áp suất trong hệ SI. Một pascal được định nghĩa là một newton trên mỗi mét vuông (N/m²). Do đó, 1 MPa tương đương với 1.000.000 pascal, hoặc 1 N/mm² (newton trên mỗi millimet vuông).

PSI (Pound per square inch - lbf/in2 ): đơn vị áp suất theo hệ đo lường Anh sử dụng phổ biến đối với khu vực Châu Âu và Châu Mỹ 

Xem thêm >>  Đổi psi sang Mpa

1 Mpa= 145.037738 psi