psi sang mpa

Đổi psi sang Mpa (áp suất)

PSI (Pound per square inch - lbf/in2 ): đơn vị áp suất theo hệ đo lường Anh sử dụng phổ biến đối với khu vực Châu Âu và Châu Mỹ 

Mpa viết tắt của "megapascal", là một đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường SI (Hệ đo lường quốc tế). Một megapascal (MPa) tương đương với một triệu pascal (Pa), với "pascal" là một đơn vị đo áp suất trong hệ SI. Một pascal được định nghĩa là một newton trên mỗi mét vuông (N/m²). Do đó, 1 MPa tương đương với 1.000.000 pascal, hoặc 1 N/mm² (newton trên mỗi millimet vuông).

Xem thêm >>  Đổi Mpa sang psi

1 psi = 0.0068947573 Mpa