Lọc Tách Nước SMC AMG

Tách 99% nước ở dạng lỏng 

Lọc thô SMC AFF

❇️ Cấp độ lọc: 3 µm

Lọc tinh SMC AM

❇️ Cấp độ lọc: 0.3 µm

Lọc vi tinh SMC AMD

❇️ Cấp độ lọc: 0.01 µm
❇️ Lọc dầu:1 mg/m3

Lọc siêu tinh SMC AME

❇️ Cấp độ lọc: 0.01 µm
❇️ Lọc dầu:0.01 mg/m3

Lọc Khử Mùi SMC AMF

❇️ Cấp độ lọc: 0.01 µm
❇️ Lọc dầu:0,004 mg/m3

Lọc khí vi sinh

❇️ Loại bỏ vi khuẩn: LRV ≥ 9